נושאים

calend
תפקיד הנבואה בתורה שבעל פה במשנת הראי´´ה 14 באוגוסט 2013 | הרב שמואל אריאל
בדברי חז"ל והמפרשים ניתן למצוא דעות שונות בשאלה האם אפשרית התערבות של הנבואה ורוח הקודש בפסיקת ההלכה. נציג את הדעות השונות, ונתבונן בשיטתו המיוחדת של הראי"ה זצ"ל בעניין זה.
יעניין אותך גם