נושאים

calend
עשיית מלאכה על ידי נכרי בשבת – במקום צורך, סיכום 10 באפריל 2013 | הרב שמואל אריאל
חכמים התירו היתרים מסויימים באמירה לנכרי במקום צורך. בשיעור זה נברר מה הוא "צורך", ומה הותר לעניין זה. כמו כן נסכם את סדרת השיעורים בנושא אמירה לנכרי.
יעניין אותך גם