נושאים

calend
עשיית מלאכה על ידי נכרי בשבת – במקום מצוה 28 במרץ 2013 | הרב שמואל אריאל
חכמים התירו היתרים מסויימים באמירה לנכרי לצורך מצוה. בשיעור זה נביא דוגמאות של היתר לצורך מצוה, ונברר מה הותר בכל מקרה.
יעניין אותך גם