נושאים

calend
"מחלוקת רבי ורבי פנחס בן יאיר – שאלת האחריות על התורה והחברה בימנו" 11 בספטמבר 2014 | הרב יהודה ברנדס והרב רא"ם הכהן
שיעור שהעביר הרב יהודה ברנדס בישיבה בזמן אלול תשע"ד
יעניין אותך גם