נושאים

calend
מדרשי ההלכה בעניין האיסורים בשביעית והשוואתם לשיטות בבלי והירושלמי 24 ביוני 2014 | הרב בני קלמנזון
שיעור כללי המועבר בימי חמישי בישיבה בנושא השמיטה
יעניין אותך גם