נושאים

calend
מבנה בית הדין וסמכויותיו 3 ביוני 2013 | מבנה בית הדין וסמכויותיו
שיעור שהועבר בישיבה ע"י הרב שלמה דיכובסקי - בנושא בית הדין ממסכת סנהדרין (כ"ד אדר התשע"ג) הרב שלמה דיכובסקי מנכ"ל בתי הדין הרבניים, לשעבר דיין בבית דין הרבני הגדול.
יעניין אותך גם