נושאים

calend
התבוננות בספר היצירה 5. התבוננות בספירות – פרק א' ו – ח 1 בנובמבר 2021 | הרב יעקב נגן

6
עשר ספירות בלימה
צפייתן כמראה הבזק
ותכליתן אין להם קץ
ודברו בהן ברצוא ושוב
ולמאמרו כסופה ירדופו
ולפני כסאו הם משתחוים

7
עשר ספירות בלימה
נעוץ סופן בתחלתן ותחלתן בסופן
כשלהבת קשורה בגחלת
שאדון יחיד ואין לו שני
ולפני אחד מה אתה סופר

8
עשר ספירות בלימה
בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר
ואם רץ פיך לדבר ולבך להרהר
שוב למקום
שלכך נאמר "והחיות רצוא ושוב" (יחזקאל א:יד)
ועל דבר זה נכרת ברית

הרב יעקב נגן

קרא עוד >>
יעניין אותך גם