נושאים

calend
התבוננות בספר היצירה 2. – "סודו של הפסוק הראשון בתורה" פרק א 1-2 28 באוקטובר 2021 | הרב יעקב נגן

1
בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה
חקק
יה יהוה צבאות
אלהי ישראל אלהים חיים
ומלך עולם אל שדי
רחום וחנון רם ונישא
שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש הוא
וברא את עולמו בשלשה ספרים
בספר וספר וספור

2
עשר ספירות בלימה
ועשרים ושתים אותיות יסוד
שלש אמות
ושבע כפולות
ושתים עשרה פשוטות

הרב יעקב נגן

קרא עוד >>
יעניין אותך גם