נושאים

calend
"הלכות גזלה בזמן הזה": 10. היחס לחוקי מדינת ישראל 4 ביולי 2018 | הרב אלעזר גולדשטיין

בשיעור נבחנה השאלה היסודית: האם במדינת ישראל קיים הכלל דינא דמלכותא דינא? ומתוך כך נידונו השאלות: כיצד יש להתייחס לחוקי המדינה מבחינת הלכות גזל? מה הדין כאשר הם סותרים את ההלכה? וכיצד יש להתייחס לחוקים המחדשים דבר שלא היה קיים בעבר?

הרב אלעזר גולדשטיין

קרא עוד >>
יעניין אותך גם