נושאים

calend
האם יש קניין לנכרי להפקיע מקדושת שביעית? 29 באוקטובר 2014 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי המועבר בישיבה בימי חמישי, השיעור השבוע עסק ביכולתו של הגוי להפקיע מקדושת הארץ על ידי קניין.
יעניין אותך גם