נושאים

calend
דפי מקורות למסכת זבחים – איסור במות ושחוטי חוץ (פרקים יג' – יד') 15 במאי 2018 | הרב מתניה שטרנברג

הצטרפו מהבית ללימוד העיון בישיבה!

בכל שבוע יועלה דף מקורות בסוגיה, בהתאם לקצב ההתקדמות בישיבה.

דפי המקורות ללימוד עצמי שמובאים לפניכם, הם דפים שניתנו במהלך הלימוד השוטף בישיבה על ידי אחד הר"מים, ולא עברו עריכה או עיבוד. על כן, ייתכנו בהם טעויות ואזכורים שאינם רלוונטיים לקורא.

איסור הבמות:

 1. מקראות
 2. היחס בין ויקרא לדברים
 3. מקראות נביאים
 4. מבריאת העולם ועד בניית המשכן
 5. עבודת הקרבנות טרום המשכן – תנאים
 6. עבודת הקרבנות טרום המשכן – תלמודים
 7. היתר הבמות – תנאים        * תוספת ראשונים – ליברמן
 8. היתר הבמות – תלמודים
 9. היתר הבמות – ראשונים ואחרונים
 10. מנוחה ונחלה – מקראות
 11. משכן שילה ואיסור במות – תנאים
 12. משכן שילה ואיסור במות – תלמוד בבלי, רבנו חננאל
 13. משכן שילה ואיסור במות – תלמוד ירושלמי
 14. משכן שילה ואיסור במות – ראשונים
 15. משכן שילה ואיסור במות – אחרונים
 16. קדושת ירושלים ואיסור הבמות בזמן הזה – תנאים , כתבי יוסף בן מתתיהו
 17. קדושת ירושלים ואיסור הבמות בזמן הזה – בבלי
 18. קדושת ירושלים ואיסור הבמות בזמן הזה – ראשונים

איסור שחוטי חוץ

 1. פתיחה ללימוד סוגיות שחוטי חוץ
 2. הגדרת הציווי – תנאים
 3. הגדרת הציווי – בבלי
 4. הגדרת הציווי – רמב"ם , שהם וישפה על הרמבם
 5. הגדרת הציווי – השלמות
 6. מחלוקת חכמים ורבי יוסי הגלילי
 7. מחלוקת חכמים ורבי יוסי הגלילי – המשך
 8. מחלוקת חכמים ורבי יוסי הגלילי – ראשונים ואחרונים , קהילות יעקב בראב"ד
 9. מחלוקת חכמים ורבי יוסי הגלילי – השלמות
 10. משנה ג' – יחסי שחיטה והעלאה, תנאים
 11.  יחסי שחיטה והעלאה – בבלי , נוסחאות
הרב מתניה שטרנברג

קרא עוד >>
יעניין אותך גם