נושאים

calend
דפי מקורות ללימוד עצמי: מסכת בבא מציעא 25 בנובמבר 2018 | הרב מתניה שטרנברג

לחץ כאן לכל דפי המקורות למסכת בבא מציעא

פירוט הנושאים:

 1. מבוא
 2. פתיחה לסוגיית 'ממון המוטל בספק'
 3. בבלי סוגיית הפתיחה
 4. בבלי – סוגיית 'לימא מתניתין דלא'
 5. יחלוקו ו'המוציא מחברו עליו הראיה'
 6. כל דאלים גבר ושודא דדייני
 7. ספקות ממון – ראשונים
 8. ספקות ממון – רמב"ם
 9. ספקות ממון – פסיקת ההלכה
 10. סוגיית הבבלי – 'תקפה אחד בפנינו'
 11. סוגיית תקיפה – ראשונים
 12. תקיפה – רמב"ם
 13. תקיפה – אחרונים ופסיקת ההלכה
הרב מתניה שטרנברג

קרא עוד >>
יעניין אותך גם