נושאים

calend
דברי חיזוק לישיבה, לזכרו של מיכי מרק 31 ביולי 2016 | הרב בני קלמנזון , הרב רא´´ם הכהן
לזכרו ש ר´ מיכי מרק הי"ד, מנהל ותלמיד הישיבה.
יעניין אותך גם