נושאים

calend
אורה של תורה לפרשת תצוה: הכהנים והעם 6 בפברואר 2014 | ר´ יהודה גליק
בגדי הכהונה לכבוד ולתפארת. למרות שלכהן הגדול יש שמונה בגדים רק ששה מהם הוזכרו בפסוק. הציץ הלא הוא נזר הקודש משמש ככתר מעל הבגדים ואילו המכנסיים המשמשות לכסות בשר ערוה הן בתחתית. ובתווך האפוד והחושן המהוות הקבלה לארון ולמזבח שבמשכן. כל המבנה הזה מחזיר אותנו לכתונת הראשונה שהקבה הכין לאדם הראשון ככלי עזר להתמודדות עם העולם לאחר שגורש מגן העדן. שאיפת האדם לשוב לעץ החיים בקודש הקדשים
יעניין אותך גם