נושאים

calend
אורה של תורה לפרשת צו 13 במרץ 2014 | ר´ יהודה גליק
בפרשת קרבן המנחה בפרשת צו מופיע פסוק העוסק במנחה מיוחדת. בתיאור המנחה מופיעה סתירה כתוב שמביאים אותו הכהנים "ביום הימשח אותו" ומיד אחר כך כתוב שהוא מובא "תמיד מחציתו בבוקר ומחציתו בערב". חז"ל מזהים כאן שתי מנחות מנחת חינוך ומנחת חביתין. מדוע הן מובאות בפסוק אחד ?
יעניין אותך גם