נושאים

calend
אורה של תורה לפרשת פנחס: "מה לפרשת התמיד והמוספים להכנות הכניסה לארץ" 8 ביולי 2014 | ר´ יהודה גליק
פרשתנו מהוה פסק זמן בין הציווי לבין היציאה למלחמה האחרונה לפני הכניסה לארץ. בין שלל הפרשיות העוסקות בחילופי ההנהגה וחלוקת הנחלות, מופיעה פרשה שכולה ציווי על קורבנות התמיד והמוספים. מדוע פרשה זו כל כך חשובה דווקא כאן, ומה משמעותה לקראת הכניסה לארץ? ניגע בהבדל שבין המשכן במדבר לבין תפקיד המקדש והמזבח בארץ ישראל.
יעניין אותך גם