נושאים

calend
אורה של תורה לפרשת וזאת הברכה: "הייעוד של עם ישראל כמסגרת לברכות" 2 באוקטובר 2014 | רב יהודה גליק
משה בוחר לסיים את התורה בברכה לשבטי ישראל, כמסגרת לברכות משה מבהיר את הייעוד של עם ישראל.
יעניין אותך גם