נושאים

calend
אורה של תורה לפרשת אחרי-מות: בשר התאוה כביטוי להבדל בין עולם המדבר והמשכן לעולם של ארץ ישראל והמקדש 11 באפריל 2014 | ר´ יהודה גליק
בטווח בין ציוויו של ה´ לאהרון בזאת יבא אהרון אל הקודש לבין קדושת הקשר בין איש לאשתו באה פרשת בשר התאוה. התורה מצוה בפרשתינו שאין להקריב קרבנות מחוץ למקום המקדש וכן שכל אכילה של בשר תהיה בשר שלמים.
יעניין אותך גם