"הנבא בן אדם - על נבואה ותודעה" | שליחות והתגלות בספר בראשית
May also interest you