"הנבא בן אדם - על נבואה ותודעה" | "פנים אל פנים - מסעו של משה כנביא"
May also interest you