רבנים

משנה ותלמוד
שיעור כללי – ברכת ישיבה בסוכה 24.10.2022 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: ייאוש שלא מדעת 04.04.2019 | הרב רא"ם הכהן
פרשיות קרבן העוף 04.06.2018 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: סוגיית 'צורת הפתח' 13.04.2018 | הרב רא"ם הכהן
איסור הלנת שכר שכיר 22.05.2017 | הרב רא"ם הכהן
יעניין אותך גם