רבנים

מעגל השנה
עינוי – עוני – ענוה 13.09.2019 | הרב שמואל אריאל
הלכות חנוכה – שיעור מספר 5: החנוכייה 10.12.2017 | הרב שמואל אריאל
קריעה על ירושלים והמקדש – שיעור שני 08.07.2018 | הרב שמואל אריאל
כמה מצה צריך לאכול בליל הסדר? 20.05.2017 | הרב שמואל אריאל
ביעור חמץ 18.05.2017 | הרב שמואל אריאל
הלכות פסח: שיעורי כזית וכביצה 30.07.2016 | הרב שמואל אריאל
דיני ברכת הסוכה 04.10.2014 | הרב שמואל אריאל
שיחה שבועית: ´עינוי – עוני – ענווה´ 02.10.2014 | הרב שמואל אריאל
הלכות חנוכה – מקום הדלקת הנרות 02.12.2012 | הרב שמואל אריאל
מכירת חמץ – סקירה הלכתית 27.03.2012 | הרב שמואל אריאל
יעניין אותך גם