רבנים

הרב אסף לוגסי
שיחה שבועית: עולם של ברכה 27.02.2020 | הרב אמנון דוקוב
הלכות חנוכה: זמן ההדלקה 22.12.2019 | ר' אסף לוגסי
התשובה שלי: סור מרע או עשה טוב? 19.09.2019 | ר' אסף לוגסי
יעניין אותך גם