רבנים

הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות צדקה: 9. צדקה וולנטרית וצדקה בכפיה 05.08.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות צדקה: 8. מי נחשב עני? 24.07.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות צדקה: 7. התחייבות לנתינת תרומה 21.07.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות צדקה: 6. שינוי ייעוד של תרומה 17.07.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות צדקה: 4. מעשר כספים – למי אפשר לתת? 24.06.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות צדקה: 3. מעשר כספים – כמה לתת? 16.06.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות צדקה: 1. חשיבות הצדקה – כח הנתינה 23.05.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
"הלכות גזלה בזמן הזה": 9. דינא דמלכותא דינא 27.06.2018 | הרב אלעזר גולדשטיין
"הלכות גזלה בזמן הזה": 8. תקנת השוק 21.06.2018 | הרב אלעזר גולדשטיין
"הלכות גזלה בזמן הזה": 7. האם מותר לגזול גוי? 14.06.2018 | הרב אלעזר גולדשטיין
"הלכות גזלה בזמן הזה": 6. טרחה בהשבת הגזלה 05.06.2018 | הרב אלעזר גולדשטיין
"הלכות גזלה בזמן הזה": 2. לכסף יש ריח 07.05.2018 | הרב אלעזר גולדשטיין
'הלכות פסח': ביטול והפקר חמץ 31.03.2017 | הרב אלעזר גולדשטיין
יעניין אותך גם