רבנים

הלכות ברכות
הלכות ברכות: 12 . נוסח ברכת המזון 19.01.2020 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות ברכות: 10. דיני הסעודה 07.01.2020 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות ברכות: 9. דין ברכה באמצע הסעודה 15.12.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות ברכות: 7. נתינת אוכל למי שלא יברך עליו 25.11.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות ברכות: 6. פת הבאה בכיסנין 17.11.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות ברכות: 2. למה אי אפשר ליטול ללא כלי? 23.09.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
יעניין אותך גם