עבודת ה´ | תפילה
תורת הגר"א: 4. עיקר התפילה 06.10.2019 | ר' חסדאי וינר
שיחה שבועית: חיי עולם וחיי שעה 09.01.2019 | הרב תומר בוקובזה
שיחה שבועית: "האם הקב"ה שומע תפילה?" 05.09.2018 | הרב אמנון דוקוב
עשרה בטבת: אתחלתא דגאולה 18.12.2018 | ר' חסדאי וינר
'שיחה שבועית': תפילה כחיי שעה 07.03.2017 | הרב אמנון דוקוב
שיעור לפרשת בשלח: "מה תצעק אלי?!" 08.01.2014 | ר´ אלחנן שרלו
יעניין אותך גם