הלכה | תפילה, תפילין ובית הכנסת
ד"ש מלימוד העיון: 5. זמן תפילין 04.07.2019 | הרב יעקב נגן
"אורח חיים בהלכה": 9. ברכות השחר 17.01.2019 | הרב אורי הכהן
יעניין אותך גם