שיעורים סגורים | תנ"ך
התוועדות שבועית לפרשת תולדות 05.11.2021 | הרב חסדאי וינר
התוועדות לפרשת "כי תבוא" - הבה נגילה 31.08.2021 | הרב חסדאי וינר
שיעור 27. מי כתב את הלוחות השניים? 22.06.2021 | ד"ר יושי פרג'ון
הפן האנושי בנבואה 31.03.2019 | ד"ר יושי פרג'ון
המקרא על רקע המזרח הקדום 31.03.2019 | ד"ר יושי פרג'ון
 נח: ג'ון לנון ומגדל בבל 11.10.2018 | הרב יעקב נגן
"מבוא לחמש מגילות" 08.11.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
ספר יחזקאל 11.07.2017 | הרב אלקנה שרלו
ספר יונה 03.07.2017 | הרב שמעון קליין
פרשת השבוע 27.06.2017 | פרופ´ אלחנן מאיר
המקדש במקרא 21.06.2017 | הרב יהודה גליק
הרב קוק על התנ"ך 15.06.2017 | הרב אלקנה שרלו
ספרי התרי עשר 15.06.2017 | הרב אלקנה שרלו
ספר דניאל 15.06.2017 | הרב אלקנה שרלו
ספר איוב 15.06.2017 | הרב אלקנה שרלו
מגילת שיר השירים 11.06.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
ספר תהילים 12.06.2017 | הרב אלקנה שרלו
מגילת קהלת 11.06.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
מגילת אסתר 11.06.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
ספר תהילים 11.06.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
ספר יונה 08.06.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
ספר שמואל א 08.06.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
מיציאת מצרים למתן תורה 08.06.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
ספר מלכים 07.06.2017 | הרב אלקנה שרלו
נביאי שיבת ציון 29.05.2017 | הרב אלקנה שרלו
פרשת השבוע 27.05.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
מבוא למקרא 22.05.2017 | אלקנה שרלו
שיחה שבועית: ´עינוי - עוני - ענווה´ 02.10.2014 | הרב שמואל אריאל
יעניין אותך גם