מעגל השנה | שמיטה
שיחה שבועית: גיבורי כוח עושי דברו 16.05.2019 | הרב אורי הכהן
מלאכות שביעית 25.11.2018 | הרב בני קלמנזון
מצוות שביעית בפסוקי התורה 18.11.2018 | אורי מריליוס
יעניין אותך גם