שיעור בכתבי האר"י | שמועה שנייה
  שמועה שנייה: שיעור 24 חלק ב 20.08.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה: שיעור 24 חלק א 20.08.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 23 חלק א 10.07.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 23 חלק ב 10.07.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 22 חלק ב' 27.06.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 22 חלק א 27.06.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 21 חלק ב 17.06.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 21 חלק א 17.06.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 20 חלק ב' 14.06.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 20 חלק א' 14.06.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 19 חלק ב' 27.05.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 18 חלק ב' 27.05.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 19 חלק א' 27.05.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 18 חלק א' 27.05.2018 | הרב פדיה נגר
  'שמועה שנייה' – שיעור 17 חלק ב 22.05.2018 | הרב פדיה נגר
  'שמועה שנייה' - שיעור 17 חלק א 08.05.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 16 חלק ב' 30.04.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 16 חלק א' 30.04.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 15 חלק ב' 24.04.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 15 חלק א' 24.04.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 14 חלק א' 13.04.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 14 חלק ב' 13.04.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 13 חלק א 20.03.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 13 חלק ב 20.03.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 12 חלק ב 18.02.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 12 חלק א 18.02.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 10 חלק ב 18.02.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 10 חלק א 18.02.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 11 חלק ב' 13.02.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 11 חלק א' 13.02.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה ראשונה - שיעור 9 23.01.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 8 חלק ב' 07.01.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 8 חלק א' 07.01.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה : שיעור 7 חלק ב' 01.01.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה : שיעור 7 חלק א' 01.01.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 6 חלק ב 24.12.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 6 חלק א' 24.12.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 5 חלק ב' 09.12.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 5 חלק א' 09.12.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 4 חלק ב 27.11.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 4 חלק א 27.11.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה שנייה' - שיעור 3 חלק ב 11.11.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 3 חלק א 11.11.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 2 חלק ב 07.11.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 2 חלק א 07.11.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 1 חלק ב 28.10.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 1 חלק א 28.10.2017 | הרב פדיה נגר
  יעניין אותך גם