שיעורים בנושא שיעורי הרב פדיה
  שמועה שנייה: שיעור 24 חלק ב 20.08.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה: שיעור 24 חלק א 20.08.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 23 חלק א 10.07.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 23 חלק ב 10.07.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 22 חלק ב' 27.06.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 22 חלק א 27.06.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 21 חלק ב 17.06.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 21 חלק א 17.06.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 20 חלק ב' 14.06.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 20 חלק א' 14.06.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 19 חלק ב' 27.05.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 18 חלק ב' 27.05.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 19 חלק א' 27.05.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 18 חלק א' 27.05.2018 | הרב פדיה נגר
  'שמועה שנייה' – שיעור 17 חלק ב 22.05.2018 | הרב פדיה נגר
  'שמועה שנייה' - שיעור 17 חלק א 08.05.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 16 חלק ב' 30.04.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 16 חלק א' 30.04.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 15 חלק ב' 24.04.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 15 חלק א' 24.04.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 14 חלק א' 13.04.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 14 חלק ב' 13.04.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 13 חלק א 20.03.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 13 חלק ב 20.03.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 12 חלק ב 18.02.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 12 חלק א 18.02.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 10 חלק ב 18.02.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 10 חלק א 18.02.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 11 חלק ב' 13.02.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 11 חלק א' 13.02.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה ראשונה - שיעור 9 23.01.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 8 חלק ב' 07.01.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה - שיעור 8 חלק א' 07.01.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה : שיעור 7 חלק ב' 01.01.2018 | הרב פדיה נגר
  שמועה שנייה : שיעור 7 חלק א' 01.01.2018 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 6 חלק ב 24.12.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 6 חלק א' 24.12.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 5 חלק ב' 09.12.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 5 חלק א' 09.12.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 4 חלק ב 27.11.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 4 חלק א 27.11.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה שנייה' - שיעור 3 חלק ב 11.11.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 3 חלק א 11.11.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 2 חלק ב 07.11.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 2 חלק א 07.11.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 1 חלק ב 28.10.2017 | הרב פדיה נגר
  "שמועה שנייה" - שיעור 1 חלק א 28.10.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' – שיעור 27 חלק ב 21.10.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' – שיעור 27 חלק א 21.10.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה': שיעור 26 חלק ב 26.09.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה': שיעור 26 חלק א 25.09.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה': שיעור 25 חלק ב 10.09.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 25 חלק א 10.09.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 24 חלק ב 02.07.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 24 חלק א 02.07.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 23 חלק ב 29.06.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 23 חלק א 29.06.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 22 חלק ב 10.06.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 22 חלק א 10.06.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' – שיעור 21 חלק ב 05.06.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 21 חלק א 05.06.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 20 חלק ב 29.05.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 20 חלק א 29.05.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 19 חלק ב 14.05.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 19 חלק א 14.05.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 18 חלק ב 07.05.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 18 חלק א 07.05.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 17 חלק ב 01.05.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 17 חלק א 30.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 16 חלק ג 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 16 חלק ב 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 16 חלק א 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 15 חלק א 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 15 חלק ב 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 14 חלק ב 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 14 חלק א 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 13 חלק ב 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 13 חלק א 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 12 חלק א 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 12 חלק ב 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 11 חלק ב 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 11 חלק א 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 10 חלק ב 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 10 חלק א 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 9 חלק א 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 8 חלק ב 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 9 חלק ב 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 8 חלק א 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 7 חלק א 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 7 חלק ב 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 6 חלק א 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 6 חלק ב 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 5 חלק ב 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 5 חלק א 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 4 חלק ב 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 2 חלק א 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 2 חלק ב 26.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 1 חלק ב 25.04.2017 | הרב פדיה נגר
  'שמועה ראשונה' - שיעור 1 חלק א 25.04.2017 | הרב פדיה נגר
  פרי הארץ 26.02.2013 | הרב פדיה נגר
  השבת באר"י 05.02.2013 |
  סדרת שיעורים בארי תשס"ח 25.02.2012 | הרב פדיה נגר
  יעניין אותך גם