מדרש, משנה ותלמוד | שבת
שיעור כללי: מלאכת דש 01.07.2021 | הרב בני קלמנזון
שיעור כללי: מלאכת קוצר 02.06.2021 | הרב בני קלמנזון
שיעור כללי: הגדרת מלאכת חורש 27.05.2021 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: אבות ותולדות חלק א' 05.05.2021 | הרב בני קלמנזון
שיעור כללי: שבת של פעם ושבת של היום 21.04.2021 | הרב בני קלמנזון
שיעור כללי: סוגיית 'צורת הפתח' 13.04.2018 | הרב רא"ם הכהן
חימום המאכלים בשבת - שיעור מס' 1 15.12.2017 | הרב שמואל אריאל
חימום מאכלים בשבת - שיעור מס' 2 22.12.2017 | הרב שמואל אריאל
חימום המאכלים לקראת השבת - שיעור מס' 5 15.12.2017 | הרב שמואל אריאל
חימום המאכלים לקראת שבת - שיעור מס' 4 08.12.2017 | הרב שמואל אריאל
חימום המאכלים לקראת שבת - שיעור מס' 3 01.12.2017 | הרב שמואל אריאל
חימום המאכלים לקראת שבת - שיעור מס' 2 23.11.2017 | הרב שמואל אריאל
חימום המאכלים לקראת שבת - שיעור מס' 1 17.11.2017 | הרב שמואל אריאל
שיעור כללי: "מהות השבת ומלאכת הוצאה" 06.11.2017 | הרב בני קלמנזון
שיעור בסוגיית עקירה והנחה 23.05.2017 | הרב רא"ם הכהן
השבת בזמן ובמרחב 23.05.2017 | הרב רא"ם הכהן
שיעור פתיחה ללימוד דין הוצאה 23.05.2017 | הרב רא"ם הכהן
פיקוח נפש - חזרת היוצאים להציל 31.03.2012 | הרב בני קלמנזון
תחומין דאורייתא או דרבנן? 15.03.2012 | הרב רא"ם הכהן
יעניין אותך גם