מדרש, משנה ותלמוד | שבת
שיעור כללי: סוגיית 'צורת הפתח' 13.04.2018 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: "מבוא לרשויות השבת" 14.01.2018 | הרב בני קלמזון
חימום מאכלים בשבת - שיעור מס' 2 22.12.2017 | הרב שמואל אריאל
חימום המאכלים בשבת - שיעור מס' 1 15.12.2017 | הרב שמואל אריאל
שיעור בסוגיית עקירה והנחה 23.05.2017 | הרב רא"ם הכהן
השבת בזמן ובמרחב 23.05.2017 | הרב רא"ם הכהן
שיעור פתיחה ללימוד דין הוצאה 23.05.2017 | הרב רא"ם הכהן
תחומין דאורייתא או דרבנן? 15.03.2012 | הרב רא"ם הכהן
יעניין אותך גם