מדרש, משנה ותלמוד | שביעית
שיעור כללי - ייחוד הטבע ושיבה אל השם 20.10.2021 | הרב בני קלמנזון
הלכות שביעית 4. מלאכות דאורייתא ודרבנן 19.10.2021 | הרב אלעזר גולדשטיין
מלאכות המותרות בשביעית 22.08.2018 | הרב רא"ם הכהן
מלאכת מחשבת בשביעית 22.08.2018 | הרב רא"ם הכהן
יעניין אותך גם