עבודת ה´ | רצון
 נח: ג'ון לנון ומגדל בבל 11.10.2018 | הרב יעקב נגן
"אורות התשובה": 8. הרצון הטוב 03.09.2018 | הרב מתתיהו קאהן
"אורות התשובה": 9. הרצון הטוב - חלק ב 05.09.2018 | הרב מתתיהו קאהן
אורות התשובה: 3. הגוף כחלק מהקדושה 23.08.2018 | הרב מתתיהו קאהן
אורות התשובה: 2. השתלמות - הטבע הרוחני 22.08.2018 | הרב מתתיהו קאהן
"נפלאות מתורתך": פרשת שלח 07.06.2018 | הרב רא"ם הכהן
שיחה שבועית: "התהליך כמטרה" 04.03.2018 | הרב נריה טייץ
בדרך פיאסצנה: 5. רצון, מעשה וברכה 27.11.2017 | הרב חסדאי וינר
שיחה שבועית: הבחירה והטבע 30.07.2016 | הרב אלחנן שרלו
שיחה שבועית: על העקשנות 30.07.2016 | הרב אלחנן שרלו
פרשת קרח: בני קורח לא מתו 05.06.2013 | אלחנן שרלו
יעניין אותך גם