אלול וימים נוראים | ראש השנה
השופר והבריאה - ריחוק וייחוד 29.09.2020 | הרב מתתיהו קאהן
מילים ומנגינה בראש השנה 29.09.2020 | הרב בני קלמנזון
הכנה לבעל תוקע 29.09.2020 | הרב רא"ם הכהן
התוועדות לראש השנה - לערבב את השטן 27.09.2019 | הרב חסדאי וינר
שיעור שורש: משמעות תקיעת השופר 17.09.2015 | הרב רא"ם הכהן
ברכת ראשי הישיבה לתלמידיה לראש השנה תשע״ה 09.09.2015 | הרב רא״ם הכהן, הרב בני קלמנזון
שיחה של רבי נחמן לראש השנה 23.09.2014 | הרב אלחנן שרלו
יעניין אותך גם