מדרש, משנה ותלמוד | סנהדרין
פשרה - המשך 07.05.2013 |
פשרה - המשך 07.05.2013 |
פשרה 01.05.2013 |
פשרה 01.05.2013 |
סמיכה חלקית 13.04.2013 |
סמיכה חלקית 13.04.2013 |
גדר הסמיכה 06.03.2013 |
גדר הסמיכה 06.03.2013 |
´מלך לא דן´ 18.09.2012 |
´מלך לא דן´ 18.09.2012 |
יעניין אותך גם