מדרש, משנה ותלמוד | סוכה
לולב הגזול - חפצא וגברא | הרב פרופ' יהודה ברנדס 30.10.2019 | הרב יהודה ברנדס והרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: מבוא לחג הסוכות 11.09.2019 | הרב בני קלמנזון
שיעור לסוכות: "מקדש, בית, סוכה" 25.09.2018 | הרב מתניה שטרנברג
שיעור כללי: "פנים וחוץ בדפנות הסוכה" 20.09.2018 | הרב בני קלמנזון
שיעור כללי: "עיון בפרשיות המועדים" 13.09.2017 | הרב בני קלמנזון
יעניין אותך גם