תנ"ך | משפטים
התוועדות לפרשת משפטים - אנשי קודש 11.02.2021 | הרב חסדאי וינר
כמה אבות נאמרו בשור? 18.01.2018 | הרב יעקב נגן
פרשת משפטים: 'צדק והתגלות' 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת משפטים: בין בבל להר סיני 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
שיעור לפרשת משפטים: נפש הגר 22.01.2014 | ר´ אלחנן שרלו
התגלות מסוג אחר - פרשת משפטים 15.02.2012 | הרב רא"ם הכהן
יעניין אותך גם