עבודת ה´ | חיים ומצוות
ד"ש מלימוד העיון: 5. זמן תפילין 04.07.2019 | הרב יעקב נגן
שמרנות, חידוש ו"גדולי הנפש" 22.11.2018 | הרב תומר בוקובזה
הר, שדה, בית - כלים בעבודת ה´ 20.11.2018 | הרב תומר בוקובזה
"נפלאות מתורתך": פרשת שלח 07.06.2018 | הרב רא"ם הכהן
שיחה שבועית: "התהליך כמטרה" 04.03.2018 | הרב נריה טייץ
התוועדות לפורים: "פורים כחג האמונה" 25.02.2018 | הרב חסדאי וינר
"שיחה שבועית": בסוד האסקופה והאזוב 13.02.2018 | הרב נריה מנצור
בדרך פיאסצנ'ה: 6. חינוך לדרך ההלכה 17.12.2017 | הרב חסדאי וינר
"שערים לתורת הרב קוק: 8. העונג והשמחה" 09.12.2017 | הרב מתניה שטרנברג
'אמונה תודעה וזמן': שיעור 17 30.06.2017 | הרב אמנון דוקוב
שיחה שבועית: "הדינמיקה של ההתגלות" 16.02.2015 | הרב תומר בוקובזה
שיעור לפרשת קדושים: מצות התוכחה 24.04.2014 | ר´ אלחנן שרלו
שיעור לפרשת משפטים: נפש הגר 22.01.2014 | ר´ אלחנן שרלו
יעניין אותך גם