אלול וימים נוראים | יום הכיפורים
עינוי - עוני - ענוה 13.09.2019 | הרב שמואל אריאל
שיחה שבועית: ´עינוי - עוני - ענווה´ 02.10.2014 | הרב שמואל אריאל
Yom Kippur: Understanding that We don"t Understand 24.09.2012 | הרב יעקב נגן
יעניין אותך גם