שונות | חינוך
דרך בית המדרש בבית הועד 31.10.2018 | הרב רא"ם הכהן
יום לימוד, שיח וניגון - מושב ראשון: "לימוד עיון כדרך חיים" 25.12.2017 | הרב בני קלמנזון , הרב רא´´ם הכהן
פרשת בא: מכות מצרים ככלי חינוכי 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
יעניין אותך גם