מדרש, משנה ותלמוד | זבחים
פרשיות קרבן העוף 04.06.2018 | הרב רא"ם הכהן
"שיעור כללי ": מציאות של לפני ה' 31.05.2018 | הרב רא"ם הכהן
יעניין אותך גם