תנ"ך | וירא
התוועדות לפרשת וירא - להסיר את הלוט 26.10.2021 | הרב חסדאי וינר
"נפלאות מתורתך": פרשת וירא 06.11.2017 | הרב רא"ם הכהן
פרשת וירא: אלהים מתגלה בזולת 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
סיפור העקידה ומשמעות האמונה 17.10.2013 | הרב מתניה שטרנברג
שיעור לפרשת וירא - היפלא מה´ דבר? 16.10.2013 | ר´ אלחנן שרלו
יעניין אותך גם