הלכה | שמיטה
מלאכות המותרות בשביעית 22.08.2018 | הרב רא"ם הכהן
מלאכת מחשבת בשביעית 22.08.2018 | הרב רא"ם הכהן
יסודות תוספת שביעית 20.08.2018 | הרב רא"ם הכהן
שיעור שישי בסדרת שיעורי הכנה לשמיטה 31.12.2014 | הרב שמואל אריאל
יעניין אותך גם