דפי מקורות ללימוד עצמי
שיעורים בנושא דפי מקורות ללימוד עצמי
דפי מקורות ללימוד עצמי: מסכת בבא מציעא 25.11.2018 | הרב מתניה שטרנברג
דפי מקורות - מסכת סוכה פרקים א' וב' 03.09.2017 | הרב מתניה שטרנברג
דפי מקורות - מקוואות 26.08.2017 | הרב אמנון דוקוב
דיני ארבעת המינים 20.08.2017 | הרב אמנון דוקוב
דיני הישיבה בסוכה 20.08.2017 | הרב אמנון דוקוב
מבנה הסוכה 10.08.2017 | הרב אמנון דוקוב
יעניין אותך גם