חסידות וקבלה | גר"א
תורת הגר"א: 11. מתוך שלא לשמה 04.02.2020 | הרב חסדאי וינר
תורת הגר"א: 10. תלמוד תורה כנגד כולם 29.01.2020 | הרב חסדאי וינר
תורת הגר"א: 9. ללמוד ולזכור 14.01.2020 | הרב חסדאי וינר
תורת הגר"א: 8. דרכי קנין תורה בבית 08.01.2020 | הרב חסדאי וינר
תורת הגר"א: 7. סיכום עבודת התפילה 21.12.2019 | הרב חסדאי וינר
תורת הג"רא: 6. שבירת הגאווה בתפילה 11.11.2019 | הרב חסדאי וינר
תורת הגר"א: 5. התפילה כדיאלוג 06.11.2019 | הרב חסדאי וינר
תורת הגר"א: 4. עיקר התפילה 06.10.2019 | הרב חסדאי וינר
תורת הגר"א: 3. חשבון נפש אישי 29.09.2019 | הרב חסדאי וינר
תורת הגר"א: 2. חשיבות עבודת המידות 25.09.2019 | הרב חסדאי וינר
יעניין אותך גם