מדרש, משנה ותלמוד | בבא מציעא
שיעור כללי: פריקה וטעינה 19.05.2019 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: ייאוש שלא מדעת 04.04.2019 | הרב רא"ם הכהן
איסור הלנת שכר שכיר 22.05.2017 | הרב רא"ם הכהן
יעניין אותך גם