מדרש, משנה ותלמוד | בבא בתרא
שיעור כללי: יסודות חיוב הצדקה 17.03.2021 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: כמה צדקה צריך לתת? 10.03.2021 | הרב בני קלמנזון
שיעור כללי: כופין על הצדקה 24.02.2021 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: מבוא לצדקה 17.02.2021 | הרב בני קלמנזון
שיעור כללי: כח תקנות הקהל 21.01.2021 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: כופין על מידת סדום 30.12.2020 | הרב בני קלמנזון
שיעור כללי: היזק ראייה בימינו 01.12.2020 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: היזק ראייה 19.11.2020 | הרב בני קלמנזון
שיעור כללי: פתיחה למסכת בבא בתרא 19.11.2020 | הרב בני קלמנזון
´רישום בטאבו וחזקה בבתי דין לממונות´ 28.01.2015 | הרב אלעזר גולדשטיין
יעניין אותך גם