עבודת ה´ | אמונה
על אבולוציה על יהדות ועל תרבות 18.11.2018 | הרב אמנון דוקוב
הר, שדה, בית - כלים בעבודת ה´ 20.11.2018 | הרב תומר בוקובזה
שיחה שבועית: "האם הקב"ה שומע תפילה?" 05.09.2018 | הרב אמנון דוקוב
שיחה שבועית: "לבחור בעין הטובה" 29.06.2018 | הרב אלחנן שרלו
שיחה שבועית: "התהליך כמטרה" 04.03.2018 | הרב נריה טייץ
התוועדות לפורים: "פורים כחג האמונה" 25.02.2018 | הרב חסדאי וינר
עשרה בטבת: אתחלתא דגאולה 18.12.2018 | הרב חסדאי וינר
"נפלאות מתורתך": פרשת מקץ 17.12.2017 | הרב רא"ם הכהן
בדרך פיאסצנ'ה: 6. חינוך לדרך ההלכה 17.12.2017 | הרב חסדאי וינר
"Sefer Yetzira - 6. "From Om to Shalom 05.12.2017 | הרב יעקב נגן
בדרך פיאסצנה: 5. רצון, מעשה וברכה 27.11.2017 | הרב חסדאי וינר
"נפלאות מתורתך": פרשת לך לך 26.10.2017 | הרב רא"ם הכהן
'אמונה תודעה וזמן': שיעור 17 30.06.2017 | הרב אמנון דוקוב
שיעור בליקוטי מוהר"ן תניינא עח 15.05.2017 | הרב מנחם פרומן
הרמב´´ם והסולם השכלי ב´ 30.07.2016 | הרב אמנון דוקוב
הרמב´´ם והסולם השכלי א´ 30.07.2016 | הרב אמנון דוקוב
שיעור לפרשת בשלח: "מה תצעק אלי?!" 08.01.2014 | ר´ אלחנן שרלו
יעניין אותך גם