רבנים

שיעורים אחרונים
שיעור כללי: נתינה ואמירה בגיטין 26.02.2020 | הרב בני קלמנזון
תורת המהר"ל: 21. נתיב הצדק 25.02.2020 | ר' חסדאי וינר
הלכות ברכות: 16. שהכל פוטר הכל? 24.02.2020 | הרב אלעזר גולדשטיין
תורת המהר"ל: 20. נתיב כח היצר 18.02.2020 | ר' חסדאי וינר
שיחה שבועית: באין חזון יפרע עם 13.02.2020 | הרב יעקב נגן
שיעור כללי: האם אפשר לכפות גירושין? 12.02.2020 | הרב בני קלמנזון
תורת המהר"ל: 19. נתיב הפרישות 10.02.2020 | ר' חסדאי וינר
הלכות ברכות: 14. ברכת הפירות ותוצרי הפירות 09.02.2020 | הרב אלעזר גולדשטיין
יעניין אותך גם